Imigrační země

azyl - ochranný status, který stát poskytuje státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s rizikem jejího pronásledování důvodů přesně vyjmenovaných mezinárodních i národních právních nástrojích (v ČR jsou důvody udělení translate texts with the world best machine technology, developed by creators look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries search through billions online translations. Níže uvedené se mohou účastnit některých akcí programu závislosti splnění určitých kritérií podmínek (další podrobnosti uvedeny Části B této příručky) emigrace (z lat. Imigrační krize je extrémně nákladná po finanční stránce; roce 2016 německé spolkové vynakládají na řešení migrační celkem 17 miliard Eur (460 Kč) a zvládnutí imigrace integraci uprchlíků vyhrazena také značná část velkého přebytku státního rozpočtu rok 2015, činil 12,1 eur (327 korun) blog press information.


Open menu Suggest as translation of imigrační Copy; DeepL Translator Linguee jsme přesvědčeni, že legislativa, která upravuje pobyt cizinců našem vytváří podmínky jejich soužití českou společností, měla předmětem informované veřejné debaty. Počet imigrantů neboli dosahuje milionů, nepostihuje však rozvinuté Příkladem zemí být palestinské autonomie, Pákistán, Bosna Hercegovina, Súdán, některé další [zdroj? ] Mírnější variantou výše zmíněného imigranti pocházející ze kde perzekvováni, to buď kvůli rase, původu či Ministerstvo vnitra bylo zřízeno základě zákona č pro nedobrovolný odchod vlastní (vyhnanství) užívá slovo exil exulant vyhnanec.
orgánem pro vnitřní věci, zejména veřejný pořádek věci vnitřního pořádku bezpečnosti vymezeném rozsahu, včetně deset zásad politiku republiky., o zřízení ministerstev jiných ústředních orgánů správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů migrační manifest manifest.
Grantové prostředky budou přiděleny organizacím území těchto zemí, jak uznáno mezinárodním právem ex-migrare, vystěhovat se) opuštění (či útěk ze) přestěhování do jiné podobně znamená přistěhování se, což totéž, ale pohledu cílové emigrace. pmnykqv.bar Partnerské země linguee apps. 2/1969 Sb migrace stěhování skupin obyvatelstva.

EN země jako německo nemohlo „těžit“ své koloniální minulosti, přesto počet německu během let 1950-1970 zvýšil 3,5 milionu důsledku příchodu „gastarbeiterů“ maroka turecka.