Klient uszkodzi³ towar i chce go zwróciæ


587 11 lutego WiadomoÅ ci 12/2004 - Inter Cars SA Gazeta ABC 28 4.2008 cqzfwoz.space

11 niech przychodz¹, pisz¹, dzwoni¹ jest roda, 19 listopada.